Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022      Sáng ngày 12/5/2022, tại Hội trường khách sạn Đồng Xanh – Số 48, Phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch ...
Thư viện ảnh