Thông tin chung về Công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương.

Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Hai Duong Rural Water Supply and Sanitation Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Văn phòng giao dịch: số 05, đường Hồng Quang, P. Trần Phú, thành phố Hải Dương.

  • Điện thoại: 0220.3896.579              Fax: 0220.3895.523
  • Website : http://www.nuocsachnongthonhaiduong.vn  
  • Email     : nsnthd.jsc@gmail.com

Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn tỉnh Hải Dương là Doanh nghiệp được thành lập theo điều kiện cam kết của Chính phủ và UBND tỉnh Hải Dương với Ngân hàng thế giới.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

 Ông Vũ Văn Đại, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

 Ngày 28/12/2007 Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn tỉnh Hải Dương đã chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0403000751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp(nay đã thay đổi lần 2 ngày 11/8/2014). Các Cổ đông sáng lập bao gồm: Cổ đông Nhà nước: UBND tỉnh Hải Dương, Cổ đông cấp xã: HTX Nông nghiệp xã Thái Dương (huyện Bình Giang) và Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đồng Gia (huyện Kim Thành). 

  • Cổ đông Nhà nước: UBND tỉnh Hải Dương.

Đại diện: Ông Vũ Văn Đại

  • Cổ đông cấp xã:

+ Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thái Dương, huyện Bình Giang.

Đại diện: Ông Vũ Huy Đông, Chủ nhiệm HTX.

+ Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và đầu tư nước sạch xã Đồng Gia, huyện Kim Thành.

Đại diện: Ông Nguyễn Đăng Bậc, Chủ nhiệm HTX.

Đến nay số lượng cổ đông cấp xã là 39.

Công ty có chức năng nhiệm vụ chính là tiến hành các hoạt động và cung cấp các dịch vụ liên quan tới đầu tư, khai thác, sản xuất, kinh doanh phân phối nước sạch và các dịch vụ vệ sinh cho cộng đồng tại vùng nông thôn, kinh doanh vật tư thiết bị và hóa chất ngành cấp thoát nước.

         Cơ cấu tổ chức của Công ty: gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị gồm 05 người, Chủ tịch kiêm Giám đốc: 01 người, Phó Giám đốc: 02 người; Công ty hiện có 6 phòng ban chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế toán, phòng Kỹ thuật và Quản lý chất lượng, phòng Kinh doanh và quản lý Khách hàng, phòng Tư vấn Thiết kế và phòng Thi công;

         Công ty sở hữu, quản lý 16 Nhà máy và 10 Trạm cấp nước được chia thành 08 Cụm kinh doanh theo địa bàn hoạt động. Bao gồm:

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 1 có 03 Nhà máy tại xã Thanh Lang, xã Tiền Tiến và xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. 03 Nhà máy có tổng công suất là 7.000 m3/ ngày đêm;

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 2 có 02 Nhà máy tại xã Thanh Bính và xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà.02 Nhà máy có tổng công suất là 3.500 m3/ ngày đêm;

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 3 có 02 Nhà máy tại xã An Thanh và xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ. 02 Nhà máy có tổng công suất là 5.000 m3/ ngày đêm;

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 4 gồm có 04 Trạm cấp nước tại các xã Tân Hương, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang; xã Minh Đức, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ ( Ban đầu là các Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, do nguồn nước Bắc Hưng Hải nguy cơ ô nhiễm lên chuyển mua buôn nước sạch, bơm tăng áp cấp cho cho khách hàng).

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 5 gồm có 04 Trạm cấp nước tại các xã Phạm Trấn, xã Lê lợi, huyện Gia Lộc; xã Cổ Bì, xã Thái Dương, huyện Bình Giang ( Ban đầu là các Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, do nguồn nước Bắc Hưng Hải nguy cơ ô nhiễm lên chuyển mua buôn nước sạch, bơm tăng áp cấp cho cho khách hàng).

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 6 gồm có 01 Nhà máy nước tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng có công suất 5.000 mvà 02 Trạm cấp nước tại các xã Cẩm Phúc, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng (Ban đầu là các Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, do nguồn nước Bắc Hưng Hải nguy cơ ô nhiễm lên chuyển mua buôn nước sạch, bơm tăng áp cấp cho khách hàng).

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 7 có 03 Nhà máy tại xã Thái Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách và 01 Nhà máy tại xã An Lạc, thị xã Chí Linh có tổng công suất là 5.000 m3/ ngày đêm;

+ Cụm Kinh doanh Nước sạch số 8 có 05 Nhà máy tại xã Thái Thịnh, xã Thăng Long, huyện Kinh môn; xã Kim Xuyên, xã Ngũ Phúc và xã Đồng Gia, huyện Kim Thành có tổng công suất là 7.000 m3/ ngày đêm;

         Công ty hiện đang Sản xuất, kinh doanh cấp nước phục vụ cho hơn 99.000 hộ khách hàng tại 57 xã, phường thuộc 11 huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương.

         Đảng bộ Công ty thành lập năm 2015. Tính đến tháng 6 năm 2019, Đảng bộ Công ty có 77 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 18 đồng chí, đảng viên chính thức 71 đồng chí, đảng viên dự bị 6 đồng chí. Số Chi bộ trực thuộc gồm 08 Chi bộ.

         Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng được Công ty quan tâm thành lập và đi vào hoạt động ngay từ năm đầu thành lập Công ty.

 

Với trách nhiệm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, Công ty đã và đang thực hiện phương châm quản lý chuyên nghiệp, vận hành an toàn, bền vững các Nhà máy, sản xuất nước sạch đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao dịch vụ cấp nước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, tạo niềm tin, mang lại sự hài lòng cho người dân và khách hàng, từng bước chủ động đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện bền vững Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.