Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng nước sẽ liên hệ với nhà máy tại khu vực cần cấp nước để yêu cầu được cấp nước(danh sách các nhà máy tại các xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương có trong mục Lịch chốt số công tơ và thu tiền ).