THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC THUẬN TIỆN TRONG MÙA DỊCH BỆNH Do tình hình đại dịch Covid -19  trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn diễn biến phức tạp và để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định giãn cách xã hội. Để bản thân và gia đình tránh được ...