CẢI TẠO HỆ THỐNG BỂ LẮNG LỌC NƯỚC NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH THANH LANGNhằm mục đích đảm bảo chất lượng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân huyện Thanh Hà, từ ngày 20 tháng 5 đến 02 tháng 6 năm 2019, ...