Đảng bộ Công ty Cp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty Cp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Ngày 19/12/2020, Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh ...

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương  nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 12/5, Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí ...

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG--------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------Số: 55-KL/TWHà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 KẾT LUẬNCỦA BAN BÍ THƯVỀ VIỆC TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐỂ CHUẨN BỊ TỐT NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ...

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương       Ngày 10/7/2019, Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, học ...

CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THẬT TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THẬT TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤPTIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNGNguyễn Phú TrọngTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đại hội đảng ...

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 11.6.2019, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tang cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai ...
Thư viện ảnh