Quyết định bổ nhiệm một số nhân sự phụ trách Nhà máy, Cụm trong Công ty.

Thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong Công ty có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, nhiệt huyết, trung thực và vững vàng về chuyên môn, đảm bảo quản lý điều hành đạt hiệu quả cao nhất công tác sản xuất kinh doanh của Công ty; nên thời gian qua Ban Giám đốc Công ty, lãnh đạo các Cụm Nhà máy đã thường xuyên chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các nhân sự có phẩm chất, năng lực, tạo nguồn cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh cho các Nhà máy, Cụm.

Trong tháng 7 năm 2019, đáp ứng nhu cầu cán bộ quản lý của một số Cụm, Nhà máy, theo đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính, và với sự thống nhất cao của Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đã ký quyết định bổ nhiệm một số nhân sự phụ trách Nhà máy, Cụm.

Bao gồm:

  • Bổ nhiệm ông Phạm Văn Cường, Cụm phó Cụm KD nước sạch số 1 kiêm Phụ trách Nhà máy nước sạch Tiền Tiến
  • Bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan, Cụm phó Cụm KD nước sạch số 8 kiêm Phụ trách Nhà máy nước sạch Thăng Long
  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hiển, Phụ trách Nhà máy nước sạch Thái Thịnh
  • Bổ nhiệm ông Tăng Xuân Đảo, Phụ trách Nhà máy nước sạch Kim Xuyên
  • Bổ nhiệm ông Đỗ Phương Bằng, Phụ trách Nhà máy nước sạch Cổ Bì
  • Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Quả, Phụ trách Nhà máy nước sạch An Thanh.Ngày 29, 30 tháng 7 năm 2019, Công ty đã tổ chức họp công bố, trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ tại các Cụm và Nhà máy. Đồng chí Giám đốc Công ty đã trực tiếp trao quyết định, đồng thời đã phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm đợt này. Tất cả các đồng chí được bổ nhiệm đều thể hiện sự xúc động trước sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Công ty, sự tin yêu, tín nhiệm của công nhân viên trong đơn vị; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực cố gắng trong vai trò, nhiệm vụ mới, đoàn kết cùng tập thể Nhà máy, Cụm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

PGĐ Đặng Đức Thành

Lượt xem: 864
Thư viện ảnh