Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG

    Căn cứ Quyết định  số 16/ QĐ-HĐQT ngày 11/8/2020 của Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương. Ngày 11/8/2020, tại trụ sở Công ty đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương cho ông Đặng Đức Thành, nguyên Phó Giám đốc Công ty.

Ông Vũ Văn Đại - Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho Ông Đặng Đức Thành

    Theo Quyết định bổ nhiệm, ông Đặng  Đức Thành sinh ngày 08/10/1967, trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị, Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, sẽ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/8/2020. Giám đốc công ty có các quyền và nghĩa vụ điều hành Công ty theo pháp luật, theo các quy định tại Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

    Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc cho ông Đặng Đức Thành, ông Vũ Văn Đại – Chủ tịch HĐQT đã bày tỏ sự vui mừng trước sự thống nhất cao của HĐQT khi đã cân nhắc, lựa chọn đã tìm được người xứng đáng, hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để đảm đương trọng trách Giám đốc Công ty cho giai đoạn mới của Công ty. Chủ tịch HĐQT cũng đánh giá đây là một quyết định được tất cả cán bộ nhân viên đồng thuận, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực trong suốt quá trình công tác của ông Đặng Đức Thành và mong rằng, trên cương vị nhiệm vụ mới, ông Đặng Đức Thành sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm bản thân, là hạt nhân của tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch mà Công ty đề ra.

Ông Vũ Văn Đại - Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng Ông Đặng Đức Thành Giám đốc Công ty

    Ông Đặng Đức Thành – Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, đồng thời ông cảm ơn sự tín nhiệm của HĐQT và hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lê Phương - Phòng KD & QLKH

Lượt xem: 1.691
Thư viện ảnh