Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 11.6.2019, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tang cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII.

Gần 3.500 cán bộ chủ chốt các cấp ngành trong tỉnh đã tham dự tại 13 điểm cầu. Đồng chí Vũ Văn Đại, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tham dự cùng lãnh đạo Thành uỷ Hải Dương tại điểm cầu thành phố Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự và trực tiếp quán triệt các nội dungchủ yếu Hội nghị Trung ương 10 khoá XII.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 32-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW. Trong đó nêu rõ vị trí, vai trò quan hệ đối ngoại của Đảng; tư duy đối ngoại; bối cảnh, tình hình, những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới…

Sau buổi tham dự, tiếp thu các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, và thực hiện nội dung quán triệt, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Vũ Văn Đại, Bí thư Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo Đảng uỷ Công ty tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị Trung ương 10, chuẩn bị kế hoạch tổ chức phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty; bám sát các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ Hải Dương, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp.

PGĐ Đặng Đức Thành

Lượt xem: 833
Thư viện ảnh