Đảng bộ Công ty Cp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty Cp Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 19/12/2020, Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương có đồng chí Nguyễn Thu Nguyệt. Về phía Công ty có Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Đại - Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Đặng Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động là đảng viên của công ty.

Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Đại - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời nêu rõ Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu chính trị, chuyên môn đặt ra.Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe Đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt các nội dung quan trọng như: phân tích, làm rõ chủ đề của Đại hội “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Hải Dương so với các tỉnh thành khác trong cả nước; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; cơ hội, khó khăn và thách thức của tỉnh; khát vọng của Đảng bộ, nhân dân Hải Dương trên con đường phát triển, xây dựng tỉnh… Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cũng đã phân tích và làm rõ các giải pháp đồng bộ là then chốt để toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xác định chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh tới năm 2030 gồm: Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm - Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển. Chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng tăng trưởng xanh là quan điểm phát triển xuyên suốt nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh.

(Đồng chí Vũ Văn Đại- Bí thư  Đảng ủy Công ty quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXII)

Cũng trong chương trình Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Giám đốc - Đặng Đức Thành - Phó Bi thư Đảng ủy Công ty đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư yêu cầu các chi bộ chỉ đạo các cán bộ đảng viên sau khi được học tập, quán triệt, tiếp tục nghiêm túc triển khai, phát huy tinh thần tự chủ, trách nhiệm đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, cuộc sống một cách hiệu quả; các chi bộ bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

(Đồng chí Đặng Đức Thành - Phó Bí Thư Đảng ủy Công ty quán triệt tại hội nghị)

Hội nghị dành thời lượng để các đảng viên công ty trao đổi, thảo luận, cụ thể hóa các mục tiêu thực hiện Nghị quyết. Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội của toàn thể đảng viên công ty góp phần xây dựng Công ty phát triển ngày một vững mạnh.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Đại nhấn mạnh việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết sẽ giúp các đồng chí đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nắm vững các quan điểm chỉ đạo; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng công ty, đơn vị vững mạnh.

          Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nộp Đảng ủy Công ty theo đúng quy định.

Lê Phương - Phòng KD&QLKH

Lượt xem: 965
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh