Bổ nhiệm cụm trưởng cụm kinh doanh nước sạch số 7, và phụ trách nhà máy nước sạch Thái Tân

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CỤM TRƯỞNG CỤM KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 7, PHỤ TRÁCH NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH THÁI TÂN

Nhằm kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các Cụm, Nhà máy trong năm 2019, Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm Cụm trưởng Cụm kinh doanh nước sạch số 7; Phụ trách Nhà máy nước sạch Thái Tân.

( Đồng chí Giám đốc Vũ Văn Đại trao quyết định tại lễ bỗ nhiệm)

Cụ thể, theo Quyết định số 99/QD-CTCP; 100/QD-CTCP ký ngày 20/11/2019, Giám đốc Công ty Quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Lịch giữ chức vụ Cụm trưởng Cụm kinh doanh nước sạch số 7 từ ngày 01/12/2019, bổ nhiệm ông Trần Xuân Thanh phụ trách nhà máy nước sạch Thái Tân giữ chức vụ Phụ trách nhà máy nước sạch Thái Tân từ ngày 01/12/2019 đến 30/11/2020.

(Đồng chí Giám đốc Vũ Văn Đại và đồng chí Phó giám đốc Đặng Đức Thành tặng hoa chúc mừng tại lễ bổ nhiệm)

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Vũ Văn Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm bổ nhiệm. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Cụm và Nhà máy sẽ tiếp tục tích cực trau dồi kĩ năng quản lý, kinh nghiệm và nghiệp vụ; phát huy tinh thần phê bình, tư phê bình; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân với tinh thần thái độ phục vụ tốt nhất.

Các đồng chí mới được bổ nhiệm đã bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới, và xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lê Phương - Phòng KD & QLKH

Thư viện ảnh