Văn bản chỉ đạo về một số giải pháp, chế độ làm việc để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại nhà máy nước sạch Kim Xuyên

Lượt xem: 960
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh