Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương

       Ngày 10/7/2019, Đảng ủy Công ty CP nước sạch và VSNT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, học tập quán triệt Nghị quyết số 35- NQ/TW và Chỉ thị số 32 - CT/TW. Đồng chí Vũ Văn Đại, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Đặng Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, đã trình Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,… Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019.

(Ảnh toàn cảnh hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Văn Đại - Bí thư Đảng ủy Công ty giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TW về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng.  Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

( Đồng chí Vũ Văn Đại - Bí thư Đảng ủy Công ty giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TW)

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu dự hội nghị. Đa số các đại biểu đều nhất trí tán đồng cao với bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Công ty. Trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt hoạt động của Công ty.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Đại – Bí thư Đảng ủy đã tổng kết những nội dung chính các ý kiến trao đổi, tham luận, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Công ty cần tiến hành triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty trong những tháng cuối năm với sự nhất trí cao của 100% đảng viên tham dự ./.

Lê Phương - Phòng KD & QLKH

Lượt xem: 837
Thư viện ảnh