Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

      Sáng ngày 12/5/2022, tại Hội trường khách sạn Đồng Xanh – Số 48, Phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương. Chủ tọa Đại hội là ông Vũ Văn Đại – Chủ tịch HĐQT Công ty.  

(Ông Vũ Văn Đại – Chủ tịch HĐQT khai mạc ĐH)

Tới tham dự Đại hội có lãnh đạo sở Tài chính tỉnh, Bà Nguyễn Thị Liễu – Phó Giám đốc Sở; Ông Nhữ Hữu Nhuần – Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở; Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; Các trưởng phòng, Cụm trưởng Cụm KDNS của Công ty; Các thành viên Ban tổ chức Đại hội; 30 cổ đông của Công ty.  Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022; Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021; phương hướng hoạt động của BKS năm 2022;  Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Cán bộ quản lý năm 2022.

(Ông Đặng Đức Thành – Giám đốc – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát biểu tại Đại hội)

Cũng trong khuôn khổ của Đại hội, Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo và Tờ trình của Đoàn chủ tọa. Các cổ đông đều nhất trí tán thành  nội dung trong các báo cáo và tờ trình. Ông Đặng Đức Thành thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông; đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp của chính quyền các xã tại các địa phương trong công tác nông thôn mới giúp Công ty đảm bảo công tác an sinh phục vụ nước cho người dân trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, thách thức, thuận lợi của Công ty trong giai đoạn hiện nay và có báo cáo một số giải pháp cần phải thực hiện để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.    

(Các đại biểu nhất trí tán thành các nội dung)

Đến 11h30 cùng ngày các Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lê Thanh Phương – Phòng KD &QLKH

Lượt xem: 772
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh