Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương năm 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH HÀI DƯƠNG NĂM 2020

     Ngày 31/7/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bàn bạc thống nhất về việc thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hình ảnh đại hội cổ đông bất thường năm 2020

     Các cổ đông đã xem xét và biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao liên quan tới 3 nội dung chính: Thay đổi đổi điều khoản quy định về chức danh người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT; Thay đổi điều khoản quy định về mệnh giá cổ phần; Phát hành bổ sung cổ phần để Vốn điều lệ; Thay đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương, Theo đó chức danh người đại diện theo pháp luật của ông Vũ Văn Đại từ chức danh Giám đốc công ty sẽ thay  đổi sang chức danh Chủ tịch HĐQT. Mệnh giá cổ phần trước khi thay đổi là 100.000 VNĐ/1 cổ phần,  sau khi thay đổi là 10.000 VNĐ/1 cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án về việc phát hành  22.599.660  cổ phần, 100% là cổ phần phổ thông và bán cho các cổ đông hiện hữu và cá nhân, tổ chức ngoài công ty. Tổng số vốn điều lệ của công ty sau khi số cổ phần phát hành được thanh toán đầy đủ là: 231.226.000.000 VNĐ với tổng số cổ phần là 23.122.600 cổ phần, trong đó  phần vốn Nhà nước chiếm 84,29%, phần vốn góp cổ đông cấp xã chiếm 15,71%. Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí biểu quyết 100% thông qua điều lệ công ty sửa đổi ngày 31 tháng 7 năm 2020. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên với Cơ quan ĐKKD và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo đúng quy định của Pháp luật.

    ĐHĐCĐ bất thường  Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương  đã thành công tốt đẹp với  kỳ vọng những thay đổi này sẽ góp phần thúc đẩy Công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, chuyên nghiệp hơn và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, tạo đà phát triển ổn định vững chắc cho những năm tiếp theo./.

Lê Phương - Phòng KD&QLKH

Thư viện ảnh