Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của Đảng bộ Công ty Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương, từ ngày 09 đến 15 tháng 01 năm 2020 tất cả 08 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022. Mục tiêu của Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời bầu Ban chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

(Hình ảnh lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng đại hội)

Hoà trong không khí những ngày đầu xuân năm 2020, kết thúc một năm nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, Đại hội các Chi bộ đã diễn ra nghiêm túc, trang trọng, với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

(Hình ảnh lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng đại hội)

Đại hội các Chi bộ đã thống nhất cao các báo cáo chính trị của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 trình tại Đại hội. Các Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, đã đề ra những  phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Tại Đại hội, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiêm, sôi nổi tham luận, bổ sung hoàn thiện Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội.

(Hình ảnh lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng đại hội)

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ đúng quy định của đảng, đã lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các Ban Chi ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đều đã được Đại hội bầu với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể đảng.

Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp. Toàn thể đảng viên của các chi bộ đoàn kết nhất trí và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiếp tục lãnh đạo, gương mẫu, cùng cán bộ, người lao động trong Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

PGĐ. ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Thư viện ảnh