Công ty Cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019, từ ngày 29 đến 31/10/2019, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã tổ chức khoá tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho toàn thể người lao động đang làm việc trong công ty.

 

Ông Đào Văn Mạnh Phó giám đốc công ty phát biểu khai mạc lớp học ATVSLĐ năm 2019

Mục đích của công tác ATVSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức – hành chánh, kinh tế xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một môi trường lao động an toàn và vệ sinh. Như vậy sẽ: Đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới không để xảy ra tai nạn, chấn thương hoặc tử vong trong sản xuất; Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu xảy ra. Duy trì, phục hồi sức khỏe và kéo dài thời gian làm việc cho người lao động.

 

Ông Nguyễn Bá Thành - PGĐ trung tâm dịch vụ việc làm lên phát biểu ý nghĩa, vai trò, tầm quan trong của công tác an toàn vệ sinh lao động

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề như: hệ thống các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các quy định khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa. Nhận diện và đánh giá các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh và kế hoạch ứng cứu tình huống khẩn cấp. Công tác quản lý về y tế, các quy định về an toàn khi tiếp xúc và sử dụng hóa chất, một số công cụ hỗ trợ cho việc quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Hình ảnh tại lớp học ATVSLĐ 

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Vai trò của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Hình ảnh lớp học ATVSLĐ

Kết thúc buổi huấn luyện, NLĐ thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm và kết quả 100% đạt yêu cầu ./.

Viết bài: Lê Phương - Phòng KD&QLKH; hình ảnh Phạm Phương - Phòng Kế toán

Thư viện ảnh