Công bố bổ nhiệm lãnh đạo cụm, nhà máy

CÔNG BỐ BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CỤM, NHÀ MÁY

 Nhằm kiện toàn và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các Cụm, Nhà máy trong năm 2020, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã ký một loạt các Quyết định về việc bổ nhiệm Cụm trưởng, Phụ trách,  Phó Phụ trách nhà máy của các cụm nhà máy thuộc công ty thời hạn từ 1/6/2020 đến31/5/2021. 

 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyển - sinh năm 1977, trình độ kỹ sư vỏ tàu thủy, giữ chức vụ Cụm trưởng Cụm kinh doanh nước sạch số 7. 

Bổ nhiệm ông Đồng Minh Đạt - sinh năm 1985, trình độ kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, giữ chức vụ Phụ trách nhà máy nước sạch Ngũ Phúc.

 Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hơn - sinh năm 1979, trình độ kỹ sư thủy lợi, giữ chức vụ Phụ trách nhà máy nước sạch Cẩm Vũ, kiêm nhân viên kỹ thuật Cụm kinh doanh nước sạch số 6.

 Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Biên - sinh năm 1984, trình độ bằng nghề điện, giữ chức vụ Phó phụ trách nhà máy nước sạch An Thanh.

Bổ nhiệm ông Tự Trung Kiên - sinh năm 1980, trình độ trung cấp điện, giữ chức vụ Phó phụ trách nhà máy nước sạch Thái Thịnh.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thọ - sinh năm 1983, trình độ bằng nghề hàn, giữ chức vụ Phó phụ  trách nhà máy nước sạch Thanh Hồng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Nguyên- sinh năm 1993, trình độ cử nhân quản lý môi trường, giữ chức vụ Phó phụ trách nhà máy nước sạch Phạm Trấn.

Công ty đã tổ chức họp công bố, trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ tại các Cụm và Nhà máy. Tất cả các đồng chí được bổ nhiệm đều thể hiện sự xúc động trước sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty và của công nhân viên trong đơn vị; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực cố gắng trong vai trò, nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Lê Phương - Phòng KD&QLKH

Thư viện ảnh