Nhà máy Nước sạch xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành thuộc Công ty CP Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương hoạt động từ năm 2011. Nhà máy có công suất thiết kế 800 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước sông Rạng. Thời gian qua Nhà máy luôn phải chạy ...