Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vai trò của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định với những đóng góp vô cùng to lớn. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp ...

THAM QUAN, TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI NAM ĐỊNH

CHUYẾN CÔNG TÁC THAM QUAN, TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VÀ VSNT TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI NAM ĐỊNH Tiếp tục kế hoạch học tập và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm 2019, ngày 30-8-2019 Công ty CP Nước sạch và ...

Du lịch hè 2019

 Ban Giám đốc cùng Công đoàn Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương luôn xác định việc chăm lo quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực chính để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, ...
Thư viện ảnh